Những nâng cấp đáng đồng tiền sẽ có trên cặp iPhone 16 Pro
Công nghệ
Những nâng cấp đáng đồng tiền sẽ có trên cặp iPhone 16 Pro

Cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max năm nay sẽ có nhiều điểm mới, thay đổi từ trong ra ngoài.