Những điện thoại Xiaomi nào sắp nhận được bản cập nhật lớn của HyperOS?
Công nghệ
Những điện thoại Xiaomi nào sắp nhận được bản cập nhật lớn của HyperOS?

Xiaomi đã công bố kế hoạch cập nhật cho HyperOS vào quý 2 năm nay, vậy những điện thoại nào sẽ được hỗ trợ?