Những điều iFan bớt ảo tưởng rằng iPhone tốt hơn điện thoại Android
Công nghệ
Những điều iFan bớt ảo tưởng rằng iPhone tốt hơn điện thoại Android

Không có gì lạ khi nghe người hâm mộ iPhone chỉ trích điện thoại Android vì nhiều lý do khác nhau.