Người dùng iPhone 6, 6s, 7 sắp được Apple bồi thường bao nhiêu tiền?
Công nghệ
Người dùng iPhone 6, 6s, 7 sắp được Apple bồi thường bao nhiêu tiền?

Apple sẽ trả tới 150 USD (khoảng 3,7 triệu đồng) cho mỗi chủ sở hữu iPhone bị ảnh hưởng vì hiệu suất chậm.