Người dùng iPhone 12 mừng lớn nhờ bản cập nhật iOS 17.4
Công nghệ
Người dùng iPhone 12 mừng lớn nhờ bản cập nhật iOS 17.4

Khả năng sạc Qi2 trên iPhone 12 đã được nâng cấp bất ngờ sau khi cập nhật lên phiên bản iOS 17.4.