Người dùng Android chính thức có vũ khí được chờ đợi rất lâu
Công nghệ
Người dùng Android chính thức có vũ khí được chờ đợi rất lâu

Cuối cùng điều người dùng Android mong chờ đã đến khi Google chính thức triển khai mạng Find My Device.