Motorola đã hủy hoại một chiếc smartphone tốt chỉ vì điều này
Công nghệ
Motorola đã hủy hoại một chiếc smartphone tốt chỉ vì điều này

Motorola có một smartphone mang lại cảm giác thích thú khi cầm trên tay cho đến khi người dùng tiếp cận với hệ điều hành của nó.