Mark Zuckerberg: CEO Nvidia chính là "Taylor Swift của ngành công nghệ"
Công nghệ
Mark Zuckerberg: CEO Nvidia chính là "Taylor Swift của ngành công nghệ"

Ông chủ của Meta đã không tiếc lời khen dành cho CEO Nvidia - Jensen Huang trong lĩnh vực công nghệ.