Mặc 4kg quần áo vì vượt quá giới hạn hành lý 7,5kg
Công nghệ
Mặc 4kg quần áo vì vượt quá giới hạn hành lý 7,5kg

Cộng đồng mạng Trung Quốc gần đây đã ngạc nhiên với video một phụ nữ mặc 4kg quần áo do vượt quá giới hạn hành lý 7,5kg của chuyến bay.