Mẫu iPhone này là lựa chọn sáng giá trong phân khúc iPhone dưới 14 triệu đồng
Công nghệ
Mẫu iPhone này là lựa chọn sáng giá trong phân khúc iPhone dưới 14 triệu đồng

Mẫu iPhone này gần giống iPhone 12 Pro nhưng nặng hơn một chút.