Lý do duy nhất khiến iFan đợi iPhone 16 là đây
Công nghệ
Lý do duy nhất khiến iFan đợi iPhone 16 là đây

Theo các chuyên gia, iFan đừng nên trông chờ nhiều vào iPhone 16, chúng có thể khiến bạn thất vọng!