Làm sạch cặn và mùi trong nồi cơm điện bằng hai dụng cụ đơn giản
Công nghệ
Làm sạch cặn và mùi trong nồi cơm điện bằng hai dụng cụ đơn giản

Nồi cơm điện thực chất là thiết bị gia dụng cần được vệ sinh thường xuyên nhất nhưng lại thường bị bỏ qua.