Khuôn mẫu của iPhone 16 Series hé lộ điều đặc biệt
Công nghệ
Khuôn mẫu của iPhone 16 Series hé lộ điều đặc biệt

Khuôn mẫu của dòng iPhone 16 cho thấy, chúng chỉ có một chút thay đổi so với bản tiền nhiệm.