Khi nào cần sử dụng ốp lưng và miếng dán màn hình smartphone?
Công nghệ
Khi nào cần sử dụng ốp lưng và miếng dán màn hình smartphone?

Mỗi khi chúng ta mua smartphone mới sẽ mua thêm ốp lưng và miếng bảo vệ màn hình - ngành công nghệ trị giá 50 tỷ USD.