Không phải ChatGPT, Apple đã chọn được công cụ AI cho iPhone?
Công nghệ
Không phải ChatGPT, Apple đã chọn được công cụ AI cho iPhone?

Các nhà sản xuất smartphone đã bắt đầu giới thiệu điện thoại với vô số tính năng AI, và Apple cũng không hề ngoại lệ.