HyperOS sắp đến với dòng điện thoại Xiaomi 4 năm tuổi
Công nghệ
HyperOS sắp đến với dòng điện thoại Xiaomi 4 năm tuổi

Xiaomi đang tiếp tục triển khai mở rộng hệ điều hành HyperOS mới của hãng đến nhiều thiết bị hơn.