Huawei lại sắp tung siêu phẩm tốt hơn “kẻ thách thức Apple”
Công nghệ
Huawei lại sắp tung siêu phẩm tốt hơn “kẻ thách thức Apple”

Huawei chưa công bố thời gian phát hành dòng P70 nhưng nhiều tổ chức dự đoán rằng dòng sản phẩm này sẽ được phát hành vào tháng 4.