Huawei bất ngờ khai tử dòng smartphone huyền thoại
Công nghệ
Huawei bất ngờ khai tử dòng smartphone huyền thoại

Dòng P huyền thoại đã bị Huawei khai tử để mở đường cho một kỷ nguyên mới với dòng sản phẩm thương hiệu Pura mới mẻ.