Hai việc cần làm sau một thời gian dài tắt điều hòa ít người biết
Công nghệ
Hai việc cần làm sau một thời gian dài tắt điều hòa ít người biết

Vì một số lý do nào đó người dùng cần phải tắt máy điều hòa trong một thời gian, nhưng đừng nghĩ rằng chỉ cần không bật là đủ.