HMD bất ngờ tung 3 điện thoại cục gạch Nokia 6310, Nokia 5310 và Nokia 230
Công nghệ
HMD bất ngờ tung 3 điện thoại cục gạch Nokia 6310, Nokia 5310 và Nokia 230

Mới đây, HMD đã ra mắt 3 điện thoại phổ thông: Nokia 6310, Nokia 5310 và Nokia 230 (2024) mới.