Hãy quên iPhone Flip, đây là chiếc iPhone mà Apple cần ưu tiên lúc này
Công nghệ
Hãy quên iPhone Flip, đây là chiếc iPhone mà Apple cần ưu tiên lúc này

Thay vì tập trung vào việc phát triển iPhone Flip, Apple được cho là nên ưu tiên cải thiện một mẫu iPhone mà công ty đang bán.