Google đang tặng Pixel 8 cho người dùng Play Store may mắn
Công nghệ
Google đang tặng Pixel 8 cho người dùng Play Store may mắn

Google sẽ trao tặng sản phẩm điện thoại thông minh mới nhất của hãng cho 200 người dùng Play Store may mắn.