Google đang "bắt tay" với Samsung để đánh bại Apple?
Công nghệ
Google đang "bắt tay" với Samsung để đánh bại Apple?

Theo các chuyên gia công nghệ, Google đã hợp tác với Samsung vì đó là cách duy nhất có thể đánh bại Apple.