Giới trẻ nói gì về chơi game trên smartphone?
Công nghệ
Giới trẻ nói gì về chơi game trên smartphone?

Qua khảo sát, các game thủ tuổi teen cho rằng game có hai tác động tích cực và hai tác động tiêu cực.