Giá smartphone Vivo tháng 4/2024: Vivo V25 5G giảm 3,5 triệu đồng
Công nghệ
Giá smartphone Vivo tháng 4/2024: Vivo V25 5G giảm 3,5 triệu đồng

Giảm giá mạnh nhất là Vivo V25 5G với mức giảm 3,5 triệu đồng so với giá gốc 10,49 triệu đồng.