Giá iPhone 15 series tháng 2/2024: Giảm thêm 2 triệu đồng so với trước Tết
Công nghệ
Giá iPhone 15 series tháng 2/2024: Giảm thêm 2 triệu đồng so với trước Tết

Hầu hết các tùy chọn thuộc iPhone 15 series đã giảm thêm hơn 1 triệu đồng cho tới 2 triệu đồng.