Giá iPhone 13 tháng 5/2024: Hàng hiếm, giá tiếp tục giảm thêm
Công nghệ
Giá iPhone 13 tháng 5/2024: Hàng hiếm, giá tiếp tục giảm thêm

iPhone 13 series hiện chỉ còn duy nhất iPhone 13 các phiên bản 128GB và 256GB.