Giá iPhone 13 tháng 4/2024: Bất ngờ giảm thêm cả triệu đồng
Công nghệ
Giá iPhone 13 tháng 4/2024: Bất ngờ giảm thêm cả triệu đồng

iPhone 13 đã trải qua nhiều đợt giảm giá, và vừa giảm về mức thấp chưa từng có.