Giá iPhone 11 tháng 4/2024: Giảm thêm cả triệu đồng so với tháng trước
Công nghệ
Giá iPhone 11 tháng 4/2024: Giảm thêm cả triệu đồng so với tháng trước

iPhone 11 mã VN/A mới 100% chưa bao giờ có giá bán tốt như tháng 4 này.