Giá iPhone 11 tháng 3/2024: Bản 128GB tiếp đà giảm thêm
Công nghệ
Giá iPhone 11 tháng 3/2024: Bản 128GB tiếp đà giảm thêm

So với tháng trước, phiên bản iPhone 11 128GB đã giảm thêm vài trăm ngàn đồng tại các hệ thống lớn.