Giá dự kiến của iPad Air 2024 và iPad Pro M4 tại Việt Nam
Công nghệ
Giá dự kiến của iPad Air 2024 và iPad Pro M4 tại Việt Nam

Hai mẫu iPad Air 2024 (chạy vi xử lý Apple M2) và iPad Pro 2024 (chạy vi xử lý Apple M4) chuẩn bị về Việt Nam trong thời gian tới.