Giá MacBook Air M3 vừa lên kệ: Từ 27,99 triệu đồng
Công nghệ
Giá MacBook Air M3 vừa lên kệ: Từ 27,99 triệu đồng

Có những phiên bản RAM cao hơn hoặc SSD cao hơn nhưng lại ngang giá, khá đáng để suy nghĩ và chọn lựa.