Giá Apple Watch tháng 5, giảm nhiều nhất 6,5 triệu đồng
Công nghệ
Giá Apple Watch tháng 5, giảm nhiều nhất 6,5 triệu đồng

So với tháng trước, giá bán của nhiều mẫu đồng hồ Apple Watch không có nhiều biến động.