Giá điện thoại Nokia tháng 4/2024: Rất ít lựa chọn, từ 620.000 đồng
Công nghệ
Giá điện thoại Nokia tháng 4/2024: Rất ít lựa chọn, từ 620.000 đồng

Số lượng mẫu mã điện thoại Nokia trên kệ hàng ngày càng giảm, hiện chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.