Giá điều hòa Daikin Inverter giữa tháng 5: Từ 10,99 triệu đồng
Công nghệ
Giá điều hòa Daikin Inverter giữa tháng 5: Từ 10,99 triệu đồng

Cùng với các thương hiệu khác, nhiều mẫu điều hòa Daikin Inverter đang được giảm giá trong tháng này.