Galaxy thắng iPhone về doanh số nhưng... không đáng kể
Công nghệ
Galaxy thắng iPhone về doanh số nhưng... không đáng kể

Việc điện thoại Samsung đánh bại doanh số iPhone của Apple không phải là ngoại lệ, chúng diễn ra theo đúng chu trình hàng năm.