Chớ dại nghe theo lời quảng cáo của Apple
Công nghệ
Chớ dại nghe theo lời quảng cáo của Apple

Hầu hết iPhone đều có bộ nhớ trong khởi điểm 128 GB, nhưng bộ nhớ này có đủ cho hầu hết người dùng không?