Chênh nhau 1,8 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max thực sự đáng hơn iPhone 15 Pro
Công nghệ
Chênh nhau 1,8 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max thực sự đáng hơn iPhone 15 Pro

Nhiều người có thể tiết kiệm vài triệu đồng khi chọn iPhone 15 Pro, nhưng có những lý do nên vung tiền cho mẫu iPhone 15 Pro Max lớn hơn.