Cộng đồng rối loạn vì chức năng “lột đồ” trên điện thoại Huawei
Công nghệ
Cộng đồng rối loạn vì chức năng “lột đồ” trên điện thoại Huawei

Khi các chức năng của AI trở nên mạnh mẽ hơn thì ngày càng có nhiều chức năng có thể được thực hiện và gây lo ngại.