Cái nhìn sớm dành cho iPhone 16 Pro
Công nghệ
Cái nhìn sớm dành cho iPhone 16 Pro

Không lâu sau khi chia sẻ bản dựng CAD của iPhone SE 4, 91mobiles một lần nữa chia sẻ bản dựng CAD của iPhone 16 Pro với các nút bấm mới, kích thước lớn hơn và