Cái nhìn gần gũi nhất về thiết kế iPhone 16 trong đời thực
Công nghệ
Cái nhìn gần gũi nhất về thiết kế iPhone 16 trong đời thực

Dựa vào các chi tiết rò rỉ liên quan đến iPhone 16 và 16 Plus, nhà sáng tạo 4RMD đã tạo ra ý tưởng về sản phẩm trên YouTube.