Cách sạc iPhone sai khiến đầu cáp sạc chuyển sang màu đen
Công nghệ
Cách sạc iPhone sai khiến đầu cáp sạc chuyển sang màu đen

Nghe có vẻ vô lý nhưng thực sự có một thứ tự sạc sai cho iPhone không chỉ gây ảnh hưởng đến điện thoại mà còn cả sức khỏe người dùng, thậm chí gây tử vong.