Cách bảo vệ thông tin thẻ tín dụng trên iPhone để yên tâm những ngày đầu năm
Công nghệ
Cách bảo vệ thông tin thẻ tín dụng trên iPhone để yên tâm những ngày đầu năm

iPhone không chỉ là một tiện ích mà còn là nơi lưu trữ thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng nhạy cảm.