Bảng giá điện thoại Nokia tháng 2/2024: Chỉ từ 590.000 đồng
Công nghệ
Bảng giá điện thoại Nokia tháng 2/2024: Chỉ từ 590.000 đồng

Không còn smartphone Nokia nào trên kệ hàng, mà chỉ có các tùy chọn điện thoại cơ bản.