Bảng giá điều hòa Samsung Inverter tháng 5: Giảm nhiều nhất 14 triệu đồng
Công nghệ
Bảng giá điều hòa Samsung Inverter tháng 5: Giảm nhiều nhất 14 triệu đồng

Bước sang tháng 5, mức giảm của các mẫu điều hòa Samsung Inverter lớn hơn so với tháng trước.