Bước cần làm trước khi bật điều hòa vào đầu hè
Công nghệ
Bước cần làm trước khi bật điều hòa vào đầu hè

Thời tiết lại nóng bức có nghĩa máy điều hòa sẽ lại chuẩn bị bận rộn hoạt động phục vụ mọi người ngay cả đầu mùa hè.