Bài học từ việc giảm giá iPhone giúp Apple chiếm vị trí số 1 lần đầu tiên tại Trung Quốc
Công nghệ
Bài học từ việc giảm giá iPhone giúp Apple chiếm vị trí số 1 lần đầu tiên tại Trung Quốc

Nếu muốn biết tình hình tài chính của Apple, không thể không bỏ qua trạng thái của công ty tại thị trường Trung Quốc.