Apple vừa làm điều tuyệt vời nhất với iPad
Công nghệ
Apple vừa làm điều tuyệt vời nhất với iPad

Sự kiện Let Loose đã kết thúc vào tối hôm 7/5 thực sự mang đến rất nhiều tin tức về iPad như dự đoán của nhiều người.