Apple vô tình khuyên người dùng không cần nâng cấp lên iPhone 15?
Công nghệ
Apple vô tình khuyên người dùng không cần nâng cấp lên iPhone 15?

Bằng một cách vô tình, Apple đã thừa nhận người dùng iPhone 13 và iPhone 14 Series không cần nâng cấp lên iPhone 15.