Apple có thể không sử dụng được tên gọi Vision Pro ở Trung Quốc
Công nghệ
Apple có thể không sử dụng được tên gọi Vision Pro ở Trung Quốc

Apple gặp khó khăn với tên gọi Vision Pro cho thiết bị thực tế hỗn hợp tại Trung Quốc.